לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

סמל החברה למתנסים
טל: 03-5507101
azur@matnasim.org.il
פקס: 03-5563484

בקשה לועדת הנחות

בקשה לועדת הנחות -

פרטי מבקש ההנחה
מצב משפחתי
מתגורר בדירה
מ"ר
מטופל/ת במחלקת רווחה
הכנסות
הכנסות אחרות ( אם אינך עובד יש לצרף אישורים מביטוח לאומי או לשכת התעסוקה)
יש לצרף : 3 תלושי שכר אחרונים,תדפיס בנק שלושה חדשים אחרונים,אישור על הכנסות אחרות, צילום תשלום ארנונה,אם הדירה בשכירות יש לצרף צילום חוזה שכירות
פרטי בני משפחה מדרגה ראשונה (באופן התואם את הרשום בתעודת זהות)
קבלתי בעבר הנחה :
פרטים על רכב
ברשותי רכב :
הריני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים
חתימה:
החלטת הועדה
  • הצהרת נגישות
  • מתנסנט | חוגים