סמל המרכז הקהילתי

טל: 03-5507101
azur@matnasim.org.il
פקס: 03-5563484

שרון רוזנר

תפקידנציגת הסוכנות היהודית
שלוחהחטיבת רבין
מתנסנט | חוגים