סמל המרכז הקהילתי

סמל החברה למתנסים
טל: 03-5507101
azur@matnasim.org.il
פקס: 03-5563484

לוח חופשות צהרונים

לוח חופשות שנה"ל תשע"ט  2018-2019

 

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

ראש השנה

ראשון - שלישי

9-11.9.18

 כט' באלול- ב' בתשרי

חופשה

יום כיפור

שלישי - רביעי

18-19.9.18

 ט' בתשרי – י' בתשרי

 חופשה

ערב סוכות וסוכות

חול המועד סוכות

 

הושענא רבה-שמחת תורה

איסרו חג

ראשון – שני

שלישי – רביעי

חמישי

ראשון – שני

שלישי

23-24.9.18

 

25-26.9.18

יד' - טו' תשרי

יח' – יט' תשרי

כ' בתשרי

כא'- כב' בתשרי

כג' בתשרי

 חופשה

מתכונת קייטנה (2)

חופשה

חופשה

חופשה

חנוכה

שלישי – חמישי

ראשון - שני

4-6.12.18

9-10.12.18

כו' כסלו – כח' בכסלו

א' – ב' בטבת

מתכונת קייטנה (3)

מתכונת קייטנה (2)

תענית אסתר

פורים

 רביעי

חמישי

20.3.19

21.3.19

יג' באדר

יד' באדר

חופשה

חופשה

חופשה לפני ערב פסח

 

חול המועד

 חמישי

ראשון – רביעי

 

חמישי

ראשון - חמישי

11.4.19

14.4-17.4.19


18.4.19

21.4-25.4.19

 

ו'  בניסן

ט'-יב' בניסן

 

יג' בניסן

טז'-כ' בניסן

מתכונת קייטנה (1)

מתכונת קייטנה (4)

 

חופשה

חופשה

יום הזיכרון

יום העצמאות

רביעי

חמישי

8.5.19

9.5.19

ג' באייר

ד' באייר

חופשה

חופשה

ל"ג בעומר

 חמישי

23.5.19 

יח' באייר

חופשה

 שבועות

אסרו חג- שבועות

ראשון

שני

9.6.19

10.6.19

ו' בסיוון

ז' בסיוון

חופשה

מתכונת קייטנה (1)

 

- יום פתיחת שנת הלימודים - יום ראשון כב' באלול תשע"ח 2.9.18
- יום סיום שנת הלימודים – יום ראשון, כז' בסיון תשע"ט 30.6.19
- למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים

מתנ"סים מוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (תמ"ת)
מתבקשים לפעול על פי לוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך

  • הצהרת נגישות
  • מתנסנט | חוגים